multiple lili,

enjoying kontiki

 

2009

grundstein - the beggar's opera
group exhibition by masc foundation, installation with kontiki, grundsteingasse vienna. exhibiton view

 

mixed media